Sv. Václav

 
     Modlitba
         za obnovu
    posvátné hudbyHOME


ODZNAK
- viditelný znak účasti na snahách o obnovu posvátné hudby

Odznak Obnovené Literátské bratrstvo v Netolicích,
které poskytlo Modlitebnímu mostu své logo -
- Svatého Václava z korouhve Literátského bratrstva,
nabízí vám, kteří se můžete a chcete
viditelným způsobem připojit
k modlitbám za obnovu posvátné hudby
odznak s logem této aktivity
- Svatým Václavem.


Zájemci se o něj mohou přihlásit na:
modlitebnimost@seznam.cz