Sv. Václav

 
     Modlitba
         za obnovu
    posvátné hudbyHOMEODKAZY:

Hlas Svatého Otce na CD - Yooutube
Hlas Svatého Otce na CD - TS ČBK

Provinilci na kobereček

Setkání Svatého Otce s umělci v Sixtínské kapli 21. 11. 2009 na www.vatican.va
Projev Svatého Otce při setkání s umělci v Sixtínské kapli 21. 11. 2009 v češtině
Ohlasy umělců na setkání s Benediktem XVI.Otevřený list Benediktu XVI. o potřebě obnovy sakrálního umění (IT, EN, FR)
Pracovní překlad Otevřeného listu Benediktu XVI. Appello...Kytary versus varhany
Rozvodem víry a kultury nejvíce trpí hudba
Trpaslík v kostele
Stará Boleslav a „dopis varhaníků“ (Revue Trivium 03/2009)
Měl jsem dobrý pocit… Krátké myšlenkové pásmo k diskusi okolo dopisu varhaníků (Revue Trivium 03/2009)
Nad výběrem hudby při papežské bohoslužbě (Kat. týdeník 46/2009)
Jaká hudba je sakrální (Kat. týdeník 46/2009)
Sakropop v liturgii - proč ne
Reakce Sekce pro mládež ČBK na Otevřený dopis
Iniciativa Tisíceré díky
Dozvuky staroboleslavské papežské mše na Radio vaticana
Závěr jednání o Otevřeném dopise Společné liturg. komise plzeňskopražské
Iniciativa Otevřený dopis mladých lidí všeho věku o liturgiiOSTATNÍ ODKAZY:

Varhaníci brněnské diecéze
Cantores - chrámové sbory Čech, Moravy a Slezska
Varhaníci on line
Svatohorský chrámový sbor na www.pribramskesoubory.czweb.org
Literátské bratrstvo Netolice
Rampa Českého rozhlasu - portál pro amatérské soubory