Odznak

 
     Modlitba
         za obnovu
    posvátné hudby

< ODZNAK TÉTO INICIATIVY ZÍSKÁTE ZDE


     V návaznosti na již existující iniciativy směřující k obnově
     posvátné hudby a umění a v očekávání těch, které se teprve připravují,
     Vás prosíme o společnou modlitbu na tento úmysl.

                Naší snahou je vytvořit modlitební most mezi různými místy
                a osobami v jednotný čas. Proto Vás prosíme o společnou modlitbu
                na tento úmysl každou neděli v 18 hodin.

          Je samozřejmě možné modlit se vlastními slovy,
          přesto Vám nabízíme následující text, čerpající z díla Tomase Mertona.

                         Nezůstávejme pouze u odříkání textu, ale přejděme do osobního
                         dialogu s Bohem. Je to osvědčená cesta k meditaci jeho obsahu.


Všemohoucí Bože, zdroji veškerého světla a dárce tvůrčích schopností,
  ty jsi nás stvořil ke svému obrazu a dal jsi nám schopnost vnímat a tvořit;
  shlédni do propastné temnoty našich srdcí a pohleď na tu nevýslovnou bídu,
  do které upadl náš duch i naše hudba od té doby,
  co nás ovládla slepota k nádheře tvé pravdy.

Tys poslal Mojžíše, aby vedl tvůj lid a ukazoval mu cestu,
  a po přechodu Rudým mořem jsi mu vložil do úst píseň,
  aby tě oslavoval a chválil způsobem hodným tvé vznešenosti a moci;
  posílej i nám hlasatele a učitele, milovníky liturgie i hudby,
  kteří budou svou ušlechtilou prací přispívat k takové nádheře bohoslužeb,
  aby nám byly znamením liturgie nebeské.

Kéž nás účast na slavení liturgie učí patřit s čistým srdcem
  na nádheru tvého Syna Ježíše Krista a vyjadřovat hudbou, co jsme spatřili;
  neboť skrze něho, tvé Slovo a odlesk tvé slávy,
  všechno tvoříš, udržuješ, vedeš a řídíš,
  v síle Ducha svatého přebýváš v našich srdcích,
  vytváříš z nás jedno společenství a přivádíš nás k jednotě s tebou navěky.

Amen.

  Svatý Řehoři, oroduj za nás.
  Svatá Cecílie, oroduj za nás.
  Svatý Václave, oroduj za nás.Modlitba za obnovu posvátné hudby v PDF
Odznak modlitby za obnovu posvátné hudby
Modlitba za obnovu posvátné hudby v papírové podobě
Odkazy (aktualizováno 7. 12.)
Reference o průběhu Modlitby za obnovu posvátné hudby (nově od 18. 11.)
Kontakt: modlitebnimost@seznam.cz (Pavel Šmolík)

Počet přístupů na stránku (od 17. 11.): [CNW:Counter]